વોટ્સએપ જોડાઓ 👉  

google news

Hindustan Petroleum Corporation Limited Bharti 2022, Apply Online @hindustanpetroleum.com


WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

Hindustan Petroleum Corporation Limited Bharti 2022 : Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) invited from Indian citizens who ful fill the following essential qualifications and other eligibility condition Officer, Engineer, Manager Post 2022

The Highlights of Hindustan Petroleum Corporation Limited Bharti 2022

OrganizationHindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
Total Vacancy294
PostOfficer, Engineer, Manager. 
Job LocationAll Over India
Online Application Start From23th June 2022
Online Application Last Date22th July 2022
Official Websitehttps://hindustanpetroleum.com
MaruGujaratPost HomeVisit Here

Total Post HPCL Bharti 2022 :

 • 294

આ પણ વાંચો

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 12 કોમર્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

Post Name :

 • Mechanical Engineer: 145 Posts
 • Instrumentation Engineer: 30 Posts
 • Civil Engineer: 25 Posts 
 • Chemical Engineer: 07 Posts
 • Information Systems Officer: 05 Posts
 • Safety Officer: 15 Posts
 • Quality Control Officer: 27 Posts
 • Blending Officer: 05 Posts
 • Chartered Accountant: 15 Posts
 • HR Officer: 08 Posts
 • Welfare Officer- Refinery: 02 Posts
 • Law Officer: 07 Posts
 • Manager/ Sr. Manager / Electrical: 03 Posts

Educational Qualification

 • Candidates should have Engineering Diploma, BE/ BTech, M.Sc. Degree, CA, or equivalent from a recognized Board/ University/ Institution.

Also View :

Age limit

 • Candidates’ age limit should be Minimum 25 years and Maximum 37 years.

Application Fee

 • UR, OBCNC and EWS candidates are required to pay a Non-Refundable Amount of Rs. 1180/- + payment gateway charges if any (Application fee of Rs.1000/- + [email protected]% i.e. Rs.180/- + payment gateway charges if applicable).

Selection Process

 • The selection of the candidates will be done on the basis of Computer Based Test, Group Task, Personal Interview, Moot court (only for Law Officers), Document Verification & Medical Exam

How to Apply Hindustan Petroleum Corporation Limited  Recruitment 2022

 • Interested Candidates may Apply Online Through official Website Below Important Link 

Important Dates :

Online Application Starts on18/06/2022
Online Applications will end on22/07/2022
Official Recruitment Portalhttps://hindustanpetroleum.com
Official NotificationClick Here
Apply OnlineClick Here
Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Join Now

FAQ’s – HPCL Bharti 2022

What Is Hindustan Petroleum Corporation Limited Bharti Last Date ?

Last Date Is 22 July 2022

What Is HPCL Official Website ?

GPSC Official Website Is https://hindustanpetroleum.com/job-openings

Content Protection by DMCA.com

MaruGujaratPost.Com for latest updates, SBI Jobs, IBPS Jobs, BOI Jobs, Clerk Jobs, Probationary Officer Jobs, CA Jobs, MBA Jobs, MBBS Jobs, Peon Jobs, Binsachivalay Clerk Jobs, Police Jobs, Constable Jobs, Exam Pattern, Syllabus, Exam Result, Government Schemes, Government Jobs, Private Jobs, General Knowledge, Current Affairs, and other many more information for this site.... Thank You.

Connect with us:

WhatsApp GroupGet Details
Telegram ChannelGet Details
 Android ApplicationDownload
 Join Group (Email Alerts)Get Details
 Facebook PageGet Details
 Instagram PageGet Details
 Google NewsGet Details
Join Telegram Channel