વોટ્સએપ જોડાઓ 👉  

google news

GPSSB OJAS Junior Clerk Call Letter 2023 Gujarat @gpssb.gujarat.gov.in


WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

GPSSB OJAS Junior Clerk Call Letter 2023 Gujarat , Gujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB ) Released Call Letter For Junior Clerk Bharti 2022 , ગુજરાત જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી સમાચાર, Exam Call Letter For Junior Clerk Ojas Bharti, Ojas New Bharti 2022 in Gujarat Government, ગુજરાત જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી ઓફીસીઅલ પરિપત્ર જાહેર. And Ojas Bharti 2022 For Gujarat Candidates..

GPSSB OJAS Junior Clerk Call Letter 2023 Gujarat

Job Recruitment BoardGujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB )
Advertisement No12/2021-22
PostJunior Clerk
Vacancies1181 +
Type of JobPanchayat Jobs
Junior Clerk Call Letter Release
Junior Clerk Exam Date09/04/2023 ( New )
Download Call Letter
Job TypeGujarat Govt Jobs
Call Letter Download Websiteojas.gujarat.gov.in
Official Websitehttp://gpssb.gujarat.gov.in/

Shortcode

Gujarat Junior Clerk Syllabus 2022

The syllabus for the Junior Clerk exam 2022 is given here, you can check the total number of questions, total number or marks and total time to complete your papers with OMR based exam. You have to complete your exam in the limited time periods given here.

Total number of question – 100

Total time of exam – 1 Hour.

Total marks – 100

The subjects wise weightage 

(1) General awareness and General knowledge* – 50 marks

(2) Gujarat Language and Grammar- 20 marks

(3)English Language and Grammar – 20 marks

(4) General Mathematics. – 10 marks

Gujarat Junior Clerk Syllabus 2022
Gujarat Junior Clerk Syllabus 2022

આ પણ વાંચો

Steps to Download OJAS GPSSB Gujarat Junior Clerk Exam Call Letter 2023

Aspirants have to follow the below listed step-by-step procedure to download GPSSB Admit Card for Gujarat Junior Clerk Exam 2023. The steps are quite simple and easy to follow. Here is how you can

generate & print OJAS Gram Panchayat Secretary Hall Ticket:-

  • 1st Step – Go to the OJAS website – ojas.gujarat.gov.in
  • 2nd Step – Open the “Call Letter/ Reference” link available on a homepage.
  • 3rd Step – Select the job option named “GPSSB/202122/12 Call Letter for Gujarat Junior Clerk Examination, 2023“.
  • 4th Step – Fill up your “Confirmation Number of 08 Digits” and “Birth Date (dd-mm-yyyy)” on a login page.
  • 5th Step – Click on the “Print Call Letter” button.
  • 6th Step – Finally, your Hall Ticket will display on the screen. Cross-check all the details.
  • 7th Step – Download the Junior Clerk Admit Card PDF image to your device.
  • 8th Step – Make a printout of your Hall Ticket in A4 Size paper and bring it on th

Note: The Applicants Are Requested to Read the Official Notification Carefully Before ApplyShortcode

Important Links
GPSSB Junior Clerk Official Websitehttp://gpssb.gujarat.gov.in/
Junior Clerk New Exam Date Official NotificationClick Here
Download Junior Clerk Call Letter 2023Click Here
Get Free Govt Job Alert On Mobile Telegram | Facebook | EmailContent Protection by DMCA.com

MaruGujaratPost.Com for latest updates, SBI Jobs, IBPS Jobs, BOI Jobs, Clerk Jobs, Probationary Officer Jobs, CA Jobs, MBA Jobs, MBBS Jobs, Peon Jobs, Binsachivalay Clerk Jobs, Police Jobs, Constable Jobs, Exam Pattern, Syllabus, Exam Result, Government Schemes, Government Jobs, Private Jobs, General Knowledge, Current Affairs, and other many more information for this site.... Thank You.

Connect with us:

WhatsApp GroupGet Details
Telegram ChannelGet Details
 Android ApplicationDownload
 Join Group (Email Alerts)Get Details
 Facebook PageGet Details
 Instagram PageGet Details
 Google NewsGet Details
Join Telegram Channel