વોટ્સએપ જોડાઓ 👉  

google news

GPSSB Talati Call Letter 2023 | Download Talati Hall Ticket @gpssb.gujarat.gov.in


WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

GPSSB Talati Call Letter 2023 , Gujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB ) Published Call Letter Talati Bharti 2023 , ગુજરાત મહેસુલી તલાટી કોલ લેટર, New Revenue Talati Ojas Bharti, Ojas New Bharti 2023 in Gujarat Government, ગુજરાત મહેસુલી તલાટી કોલ લેટર જાહેર. And Ojas Talati Call Letter 2023

GPSSB Talati Call Letter 2023 Gujarat

Job Recruitment BoardGujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB )
Advertisement No10/2021-22
PostRevenue Talati Gujarat
Vacancies3437 +
Type of JobPanchayat Jobs
Talati Call Letter Not Release
Talati Exam Date 07 May 2023
Job TypeGujarat Govt Jobs
Call Letter Download Website ojas.gujarat.gov.in
Official Websitehttp://gpssb.gujarat.gov.in/

Steps to Download GPSSB Gujarat Talati Exam Call Letter 2023

  • 1st Step – Go to the OJAS website – ojas.gujarat.gov.in
  • 2nd Step – Open the “Call Letter/ Reference” link available on a homepage.
  • 3rd Step – Select the job option named “GPSSB/202122/10 Call Letter for Gujarat Village Panchayat Secretary (Talati cum Mantri) Examination, 2023“.
  • 4th Step – Fill up your “Confirmation Number of 08 Digits” and “Birth Date (dd-mm-yyyy)” on a login page.
  • 5th Step – Click on the “Print Call Letter” button.
  • 6th Step – Finally, your Hall Ticket will display on the screen. Cross-check all the details.
  • 7th Step – Download the Talati Admit Card PDF image to your device.
  • 8th Step – Make a printout of your Hall Ticket in A4 Size paper and bring it on the exam day.
EventsImportant Dates
Talati Exam Date07th May 2023

Important Link : 

Talati Recruitment portalhttps://gpssb.gujarat.gov.in/
Talati Call Letter Official NotificationClick Here
Download Talati Call Letter 2023Not Released
Join WhatsApp GroupJoin Now
Join TelegramJoin Now
MaruGujaratPost.Com HomepageClick Here

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is the Talati Exam Date?

Talati Exam Date Is 7 May 2023

What is the Talati Bharti Official Website ?

ONGC Bharti Official Website Is https://gpssb.gujarat.gov.in/

GPSSB Talati Call Letter 2023

Content Protection by DMCA.com

MaruGujaratPost.Com for latest updates, SBI Jobs, IBPS Jobs, BOI Jobs, Clerk Jobs, Probationary Officer Jobs, CA Jobs, MBA Jobs, MBBS Jobs, Peon Jobs, Binsachivalay Clerk Jobs, Police Jobs, Constable Jobs, Exam Pattern, Syllabus, Exam Result, Government Schemes, Government Jobs, Private Jobs, General Knowledge, Current Affairs, and other many more information for this site.... Thank You.

Connect with us:

WhatsApp GroupGet Details
Telegram ChannelGet Details
 Android ApplicationDownload
 Join Group (Email Alerts)Get Details
 Facebook PageGet Details
 Instagram PageGet Details
 Google NewsGet Details
Join Telegram Channel